Manifest per la regularització de les persones migrades sense contracte de treball

[CASTELLANO]

BARCELONA, maig de 2014

La situació que viuen les persones immigrants en plena crisi, les polítiques de retallades i les inquietants derives governamentals en matèria de drets civils és sovint encara més greu que la situació que pateix la majoria de la població. Episodis dramàtics com els de Ceuta o la realitat quotidiana dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIE) ens ho recorden de forma impressionant.

En aquestes circumstàncies, la Llei d’Estrangeria mostra les seves facetes més perverses. Persones amb molts anys de residència a l’Estat espanyol no tenen papers, ja sigui perquè mai van poder accedir a ells o perquè després de diverses renovacions els van perdre per falta d’un contracte de treball. Un elevat nombre de nens i nenes nascuts a l’Estat espanyol no tenen papers, amb els problemes de tot tipus que això implica. Moltes famílies no poden reagrupar-se per falta d’un treball suficientment remunerat.

En tots aquests casos, la greu dificultat per aconseguir un contracte de treball d’un any amb un salari igual o superior al Salari Mínim Interprofessional en còmput anual, en un país amb diversos milions de desocupats, i amb una creixent economia submergida, constitueix el principal obstacle per a la regularització d’aquestes persones. Aquesta irregularitat administrativa aboca a moltes persones a una greu exclusió social fent-los més vulnerables a l’explotació laboral a l’economia submergida, a la dependència de les màfies que venen contractes inservibles, a la impossibilitat d’obtenir un habitatge, a la falta d’accés a la sanitat i a les dificultats per a una educació de qualitat. En definitiva, els priva d’una vida digna a la qual sens dubte té dret tota persona.

És per això que les organitzacions que subscrivim aquesta declaració, mentre la correlació de forces no permeti la necessària derogació de la Llei d’Estrangeria, volem impulsar una campanya basada en la pressió i mobilització social per a facilitar la regularització d’aquestes persones i plantejar-nos com objectiu l’eliminació del contracte de treball com a requisit per a l’obtenció o renovació de papers. Per a assolir-lo, plantegem les següents propostes:

  1. Exigir als Ajuntaments catalans el compliment de la Llei del Padró i, en conseqüència, que empadroni a totes les persones sense necessitat de domicili i independentment de la seva situació administrativa, tràmit imprescindible per a la seva posterior regularització administrativa.
  2. Reclamar també als Ajuntaments que assumeixin l’interès públic de la regularització de les persones migrades  i demanar que proposin l’arrelament favorable per vulnerabilitat social i sense necessitat de contracte, com finalment va fer l’Ajuntament de Barcelona en el cas de les persones desallotjades de les naus del Poblenou.
  3. Exigir a la Generalitat de Catalunya que emeti els informes d’arrelament favorables (que es concreten en certificats d’esforç d’integració) sense la necessitat d’un contracte de treball i traslladar, a continuació, la pressió al Govern de l’Estat  perquè interpreti la Llei amb la major flexibilitat possible.

Per a arribar a aquests objectius s’impulsarà la presentació de mocions als Ajuntaments per part dels grups municipals afins a aquesta campanya però, sobretot, es continuarà amb la mobilització social iniciada per col·lectius d’immigrants en alguns municipis catalans i es treballarà per a la seva extensió gràcies al suport de les organitzacions polítiques, socials, veïnals i sindicals que també lluiten per la igualtat de drets entre les persones.
Els col·lectius sotasignats ens comprometem amb aquesta lluita justa i necessària per la unitat del món del treball i la cohesió social en els nostres barris. En una paraula, per la dignitat de totes i tots.

Campanya ‘Papers sense Contracte’


AEDI (Terrassa)
Apropem-nos Xarxa Ciutadana
Assemblea Gòtic
Assemblea Solidària contra els Desallotjaments (Poblenou)
Assemblea la Marina / Zona Franca
Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT)
Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans
Associació Llum d’Àfrica (Llagostera)
Casal Independentista de Sant Andreu – El Noi Baliarda
Centre d’Acolliment de Santa Coloma
CGT de Catalunya
CNT
CO.BAS
Comissió de Defensa de l’Il·lustre  Col·legi d’Advocats de Barcelona
Comunitats Parroquials Sta. Maria i Sant Bernat
Consell de la Joventut de Barcelona
Cornellà sense Fronteres
COS
CUP
En lluita
Estudiants En Lluita
Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
Fundació Solidària Flama
GOAC-Barcelona Sant Feliu
IAC
ICV
Indignats Gramenet
Nou Barris Acull
Pak Federacion
Papers i Drets per a Tothom
Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC)
Plataforma catalana pel dret a no ser prostituïdes
Procés Constituent
Col·lectiu RETS
Revolta Global
Secretaria de gènere (CGT-Catalunya)
SIMBIOSIS KOLECTIVE
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
Sindicat de les Treballadores de la Llar (SINDILLAR)
Tanquem els Cies